کلیدواژه‌ها = ساختمان کتابخانه
تعداد مقالات: 3
1. امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 22-33

فرهنگ فرخی؛ ناهید بیات بداقی


2. بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 255-266

نوشته مری آگوستا توماس؛ ترجمه و تلخیص شهناز خدیوی