کلیدواژه‌ها = نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تعداد مقالات: 1
1. ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 74-86

رضیه یزدان‌نیا؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ منصوره باقری