کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی
تعداد مقالات: 3
1. استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-23

مظفر چشمه‌سهرابی؛ مریم اکبری؛ اعظم افخم‌نیا


2. یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 216-226

المیرا جنوی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ طاهر روشندل اربطانی