نویسنده = نوشته غلامرضا فدایی عراقی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی و مدیریت در تهیه ابزار کتابشناختی

دوره 1، شماره 2، 3، و 4، زمستان 1369، صفحه 358-365

نوشته غلامرضا فدایی عراقی