نویسنده = ترجمه محسن شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن

دوره 1، شماره 2، 3، و 4، زمستان 1369، صفحه 178-199

نوشته عبدالرحیم رحیم‌اف؛ ترجمه محسن شجاعی