نویسنده = نوشته ساموئل تی. هآنگ
تعداد مقالات: 1
1. ارائه خدمات مرجع به معلولین در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، زمستان 1371، صفحه 57-74

نوشته ساموئل تی. هآنگ؛ ترجمه سیمین سوداگر