نویسنده = تهیه‌کننده: سازمان جهانی خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با کریس: نظام اطلاعاتی تحقیقات جاری کشاورزی

دوره 6، شماره 1، بهار 1374، صفحه 79-96

تهیه‌کننده: سازمان جهانی خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)؛ ترجمه علی جلالی دیزجی