نویسنده = نوشته الکساندر آبراهام
تعداد مقالات: 1
1. کتابخانه‌ها و آموزش از راه دور

دوره 8، شماره 1 و 2، تابستان 1376، صفحه 124-133

نوشته الکساندر آبراهام؛ ترجمه حسن کیانی خوزستانی