نویسنده = سیدفرید قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. نخستین کلاس آموزش کتابداری در ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 70-73

سیدفرید قاسمی