نویسنده = ترجمه یزدان منصوریان
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه انتقادی در جهان پیوسته

دوره 11، شماره 1، بهار 1379، صفحه 125-134

نوشته دبرا جونز؛ ترجمه یزدان منصوریان