نویسنده = جمشید کیان‌فر
تعداد مقالات: 5
2. ماوراءالنهر در منابع ایرانی: تاریخ سیاسی نظامی

دوره 11، شماره 1، بهار 1379، صفحه 86-95

جمشید کیان‌فر


3. ماوراءالنهر در منابع ایرانی: معرفی منابع ایرانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 31-36

جمشید کیان‌فر


4. هنر کتاب‌آرایی در عصر مغول

دوره 8، شماره 4، زمستان 1376، صفحه 23-33

جمشید کیان‌فر


5. شاهنامه امیربهادری یا شاهنامه مظفری

دوره 8، شماره 1 و 2، تابستان 1376، صفحه 29-48

جمشید کیان‌فر