نویسنده = ترجمه میترا صمیعی
تعداد مقالات: 1
1. خدمات مرجع پست الکترونیکی: مرور و تأملی درباره تجارب کتابخانه گلمان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 150-153

نویسنده ورا فولرتن؛ ترجمه میترا صمیعی