نویسنده = ترجمه علی مزینانی
تعداد مقالات: 7
1. مدل‌های خواندن

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 200-219

تألیف کیت راینر و الکساندر پلاتسک؛ ترجمه علی مزینانی


2. قابلیت و تأثیر کشورهای در حال رشد در تولید متون علمی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 123-137

نوشته دکتر فریده عصاره؛ ترجمه علی مزینانی


3. تأمین نیروی انسانی برای گسترش و اجرای سیاستهای اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 77-96

نوشته دکتر سجاد الرحمان؛ ترجمه علی مزینانی


4. مطالعه کتابسنجی متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، 1876-1976

دوره 5، شماره 1 و 2، تابستان 1373، صفحه 105-116

نوشته مینگ - یوهه تسای؛ ترجمه علی مزینانی


5. پیش همارائی، آری یا نه؟

دوره 4، شماره 4، زمستان 1372، صفحه 475-506

نوشته الین اسونونیوس؛ ترجمه علی مزینانی


6. دیسک نوری و کتابدار مرجع: پایان سادگی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1372، صفحه 335-351

نوشته ریچارد بیدیس کامب؛ ترجمه علی مزینانی


7. فهرستهای مشترک و نظام بین‌المللی اطلاعات پیایندها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1372، صفحه 195-210

نوشته سوزانه سانتیاگو؛ ترجمه علی مزینانی