نویسنده = تألیف ماریا اینس کوردیرو و آیدا اسلاویک
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 137-144

تألیف ماریا اینس کوردیرو و آیدا اسلاویک؛ ترجمه مریم وتر