نویسنده = ترجمه موسی یمین فیروز
تعداد مقالات: 1
1. کتابدار رقومی

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 207-210

جی. ولز؛ ترجمه موسی یمین فیروز