نویسنده = ترجمه فاطمه زارع‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. قوانین اخلاقی کتابداران

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 199-200

شورای ملی انجمن کتابداران فرانسه؛ ترجمه فاطمه زارع‌زاده


2. کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 207-223

مؤلفان: ریچارد دی. لولین، لرین جی. پلاک، دیانا دی. شون‌راک؛ ترجمه فاطمه زارع‌زاده


3. گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 149-158

نوشته دیتریش شولر؛ ترجمه فاطمه زارع‌زاده