نویسنده = نوشته پنگ دانگ ماری لو
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی نو بر عامل تأثیر

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 255-272

نوشته پنگ دانگ ماری لو؛ آدریان ماندری؛ ترجمه رسول نوری؛ آزاده نوری