نویسنده = مهدیه میرزابیگی
تعداد مقالات: 6
1. معنا‌شناسی در سامانه های برچسب گذاری اجتماعی: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

زهره هنرجویان؛ مهدیه میرزابیگی


2. سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 86-103

کیانوش رشیدی شریف‌آباد؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی؛ سید مصطفی فخراحمد


3. اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم‌گشتگی دانشجویان در جستجوی مروری

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-76

کلثوم خشت‌زر؛ مهدیه میرزابیگی


4. رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به تجربه، هوش فضایی، و پیچیدگی وظیفه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 199-221

فاطمه نقیب؛ مهدیه میرزابیگی؛ محبوبه البرزی


6. مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک‌های شناختی کلامی- دوسویه-تصویری در تعامل با وب

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 129-145

نعیمه بحرینی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده