نویسنده = محمدرضا کیانی
تعداد مقالات: 2
1. گفت‌وگوی تمدن‌ها در بستر گفت‌وگوی رایانه‌ها

دوره 12، شماره 1، بهار 1380، صفحه 116-125

محمدرضا کیانی


2. جایگاه اطلاع‌رسانی در گفت‌وگوی تمدن‌ها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 7-15

محمدرضا کیانی