نویسنده = ابراهیم سلمانی ندوشن
تعداد مقالات: 2
1. نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 189-196

شفیع حبیبی؛ ابراهیم سلمانی ندوشن


2. کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 193-200

ابراهیم سلمانی ندوشن؛ شفیع حبیبی؛ علیرضا اکبری