نویسنده = فاطمه نوشینفرد
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کاربران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-117

ویدا صیفوری؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشینفرد؛ داریوش مطلبی


2. تأثیر عوامل ‌رفتاری بر ارتباطات علمی: تحلیلی مبتنی بر رگرسیون چندگانه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-106

فرشاد پرهام‌نیا؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل