نویسنده = امیررضا اصنافی
تعداد مقالات: 7
1. مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 55-74

سارا صفازاده؛ امیررضا اصنافی؛ نجمه سالمی


2. وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-70

امیررضا اصنافی؛ امیرحسین رجب‌زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری؛ مریم پاکدامن نائینی


3. بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 49-60

امیررضا اصنافی؛ فریده عصاره


7. وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 167-172

امیررضا اصنافی