نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. کتابداری نوین و چالش‌های آن

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 137-144

مهدی محمدی