نویسنده = زهرا کاظم‌پور
تعداد مقالات: 4
1. فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 227-238

زهرا کاظم‌پور؛ حسن اشرفی‌ریزی


2. بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 41-52

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم‌پور


3. مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 197-214

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم‌پور


4. کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 93-103

سیروس علیدوستی؛ حسن عصاره؛ زهرا کاظم‌پور