نویسنده = علی اکبر خاصه
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 38-50

علی اکبر خاصه؛ حمید قاضی زاده؛ بنفشه فلاح اسطلخ جانی؛ حیدر مختاری


2. ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-62

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


3. ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش"

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-60

غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه


4. روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 171-190

فرامرز سهیلی؛ علی‌اکبر خاصه؛ پریوش کرانیان


5. خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 132-145

علی‌اکبر خاصه؛ نورالله کرمی


7. وجین در محیط‌های الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 229-238

علی‌اکبر خاصه؛ نورالله کرمی