نویسنده = علی‌اکبر خاصه
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

علی اکبر خاصه؛ حمید قاضی زاده؛ بنفشه فلاح اسطلخ جانی؛ حیدر مختاری


2. ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-62

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


3. ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش"

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-60

غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه


4. روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 171-190

فرامرز سهیلی؛ علی‌اکبر خاصه؛ پریوش کرانیان


5. خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 132-145

علی‌اکبر خاصه؛ نورالله کرمی


7. وجین در محیط‌های الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 229-238

علی‌اکبر خاصه؛ نورالله کرمی