نویسنده = فاطمه زندیان
تعداد مقالات: 3
1. خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 128-150

فاطمه زندیان؛ امیر متقی دادگر


2. بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 53-70

محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نویدی؛ فاطمه زندیان


3. تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 67-74

محمد حسن‌زاده؛ فاطمه زندیان