نویسنده = امیرحسین مردانی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری رده‌بندی ‌مجدد در کتابخانه‌های ‌علوم‌ پزشکی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-59

مریم ناخدا؛ امیرحسین مردانی


2. بازنمایی تولید و سنجش علم در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-199

اسماعیل وزیری؛ امیرحسین مردانی؛ محمدرضا وصفی