نویسنده = سعید رضائی شریف‌آبادی
تعداد مقالات: 5
2. برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها

دوره 17، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 51-60

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ آزاده غیبی‌زاد


3. وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 152-158

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ محمد حسن‌زاده


4. ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 12-19

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ نوشین فرودی


5. مالکیت معنوی در عصر الکترونیک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 18-25

سعید رضائی شریف‌آبادی