نویسنده = محمدکریم صابری
تعداد مقالات: 4
3. زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 241-254

محمدکریم صابری؛ صدیقه محمداسماعیل؛ علی شاه‌شجاعی