نویسنده = فرناز محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 84-97

سعیده اکبری‌داریان؛ فرناز محمدی؛ صدیقه شاکری


2. خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 130-147

فرناز محمدی؛ اشرف‌السادات بزرگی