نویسنده = شعله ارسطوپور
تعداد مقالات: 2
1. دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 94-119

فاطمه پازوکی؛ محسن حاجی ‌زین‌العابدینی؛ شعله ارسطوپور؛ هادی شریف‌مقدم