نویسنده = زهیر حیاتی
تعداد مقالات: 15
4. بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 61-76

زهیر حیاتی؛ محبوبه حسن‌شاهی


11. توسعه آموزش کتابداری در استرالیا: عوامل تغییر

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 88-98

زهیر حیاتی


12. هوشنگ ابرامی و کتابداری نوین ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 84-94

زهیر حیاتی


14. بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 27-42

زهیر حیاتی؛ فاطمه تصویری قمصری