نویسنده = نرگس محمدعلیپور
تعداد مقالات: 3
1. نقش مصورسازی در فرایند بازیابی اطلاعات

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 154-173

فریبرز درودی؛ نرگس محمدعلیپور


2. خوشه‌بندی اطلاعات

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 160-185

نرگس محمدعلیپور؛ فریبرز درودی