نویسنده = احمد شعبانی
تعداد مقالات: 17
1. دیگری‌سازی نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای و برچسب‌گذاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


2. خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 72-80

وحید آقاکیشی‌زاده؛ احمد شعبانی


3. عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 94-116

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


4. شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 176-199

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری


5. قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-26

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی


7. واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-29

احمد شعبانی؛ نیره‌سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ شهره سیدحسینی؛ مریم آذرگون


8. نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 140-153

حوریه ناجی اصفهانی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ فاطمه نادری خراجی


11. ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 13-30

علی بازوند؛ احمد شعبانی


13. بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 72-82

محمدعلی کلباسی؛ احمد شعبانی


14. بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 36-44

احمد شعبانی؛ محمدرضا شفیع‌پور مطلق


16. مسائل کتابداری در یادداشت‌های قزوینی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1379، صفحه 100-108

احمد شعبانی


17. کتابخانه‌های بیمارستانی شهر اصفهان وضعیت موجود و مسائل توسعه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 43-53

احمد شعبانی؛ اکرم طالبی