نویسنده = مریم کازرانی
تعداد مقالات: 1
1. جبرگرایی فناورانه

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 38-49

مریم کازرانی؛ علی صلاحی یکتا