نویسنده = هاجر ستوده
تعداد مقالات: 6
1. سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 86-103

کیانوش رشیدی شریف‌آباد؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی؛ سید مصطفی فخراحمد


2. بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 24-44

پگاه تاجر؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ عبدالرسول جوکار؛ علیرضا خرمایی؛ هاجر ستوده


3. همبستگی میان شاخص‌های اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخص‌های دگرسنجی و استناد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 171-192

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی؛ زهرا یوسفی؛ فرشاد خونجوش


5. مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک‌های شناختی کلامی- دوسویه-تصویری در تعامل با وب

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 129-145

نعیمه بحرینی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده


6. به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 22-37

هاجر ستوده؛ کیانوش رشیدی؛ بهاره پورحسن