نویسنده = نادر نقشینه
تعداد مقالات: 8
1. رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربری در بهبود خدمات کتابخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

الهام السادات الوانکار؛ فاطمه فهیم نیا؛ نرگس نشاط؛ نادر نقشینه


2. عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری داد‌ه‌های پژوهشی: مرور پیشینه‌ها

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 123-139

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ میترا دیلمقانی؛ شهرام توفیقی


3. تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: قیمت و مکان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-110

محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی


4. ارتباطات علمی از منظر آرای نیکلاس لومان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 7-20

آرزو پلویی؛ نادر نقشینه


5. تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 123-138

فرزانه سهلی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه