نویسنده = ابراهیم عمرانی
تعداد مقالات: 2
2. مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 157-176

ابراهیم عمرانی