نویسنده = امیررضا اصنافی
تعداد مقالات: 2
1. میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در نشریات علمی نامعتبر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 93-105

امیررضا اصنافی؛ راضیه پورحسین؛ مریم امیدی‌نیا


2. مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-160

محمدامین عرفان‌منش؛ الهام اعرابی؛ امیررضا اصنافی