نویسنده = سودابه نوذری
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-75

سودابه نوذری؛ عباس حری؛ نجلا حریری؛ یزدان منصوریان


2. کتابخانه ملی ایران: ساختمان نو و آینده نو

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 261-272

ابراهیم افشار؛ سودابه نوذری


4. مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 63-69

ابراهیم افشار زنجانی؛ سودابه نوذری