نویسنده = سودابه نوذری
تعداد مقالات: 7
1. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان‌نامه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

سودابه نوذری؛ سمانه نوذر


2. تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-75

سودابه نوذری؛ عباس حری؛ نجلا حریری؛ یزدان منصوریان


3. کتابخانه ملی ایران: ساختمان نو و آینده نو

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 261-272

ابراهیم افشار؛ سودابه نوذری


5. مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 63-69

ابراهیم افشار زنجانی؛ سودابه نوذری