نویسنده = سعید رضایی شریف‌آبادی
تعداد مقالات: 5
1. میزان بهره‌گیری از استانداردهای ابرداده‌ای در ذخیره‌سازی نسخه‌های خطی موجود در پایگاه‌‌‌های نسخه‌های خطی فارسی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 132-148

لیلا عربگری؛ معصومه کربلا آقایی‌کامران؛ سعید رضایی‌‌شریف‌‌آبادی


2. بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 74-88

لیلا هاشم‌پور؛ امیر غائبی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


3. سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 84-92

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ فاطمه ذاکری‌فرد


4. حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 88-102

میترا صمیعی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


5. تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 88-86

سعید رضایی شریف‌آبادی؛ سیدمحمد مهدی‌زاده طالشی؛ سمیه فرقدان