نویسنده = یزدان منصوریان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-42

دلنشین دانایی‌مقدم؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان؛ حسن رستگارپور


2. بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-60

سیما شهباز؛ یزدان منصوریان؛ افسانه شهباز


3. تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-75

سودابه نوذری؛ عباس حری؛ نجلا حریری؛ یزدان منصوریان