نویسنده = مصیب سامانیان
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل رفتار اطلاع‌یابی پزشکان شهرستان بجنورد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 89-100

مصیب سامانیان