نویسنده = محبوبه قربانی
تعداد مقالات: 5
1. مستندسازی در کتابخانه ملی ایران: تحلیل کیفی فرایند با رویکرد نظریه‌پردازی بنیادی

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-110

فریبا هاشمی؛ محبوبه قربانی؛ افشان تاج‌بخش


3. شاخص‌های مدیریت پایدار برای کتابخانه‌های سبز: پژوهش کیفی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-45

محبوبه قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشین‌فرد


4. چالش‌های تحلیل موضوعی کتاب از نظر متخصصان مستندسازی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-58

محبوبه قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی