نویسنده = داریوش مطلبی
تعداد مقالات: 6
1. برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کاربران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-117

ویدا صیفوری؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشینفرد؛ داریوش مطلبی


2. ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی مؤسسه‌های پژوهشی ایران براساس پروتکل دیجی‌کوال

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-43

حمید امان‌الهی‌نیک؛ مهدی علیپورحافظی؛ داریوش مطلبی


4. دیدگاه ناشران شهر تهران درباره حق مؤلف در ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 42-56

داریوش مطلبی؛ شهیمه‏السادات حسینی


5. اینفوکریستال‌ها و کاربرد آنها در بازیابی اطلاعات

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 24-45

محمدرضا فرهادپور؛ داریوش مطلبی


6. حق مولف در محیط دیجیتال

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 137-164

داریوش مطلبی