نویسنده = مهدی علیپورحافظی
تعداد مقالات: 4
1. ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 18-38

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


2. روند پژوهش‌‌های حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی: گذشته، حال و آینده

دوره 29، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-49

مهدی علیپورحافظی؛ مریم یزدی‌پور؛ بهروز رسولی


3. موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 107-122

بهروز رسولی؛ حمید کاظمی؛ مهدی علیپور حافظی؛ ابراهیم حیدری


4. ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی مؤسسه‌های پژوهشی ایران براساس پروتکل دیجی‌کوال

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-43

حمید امان‌الهی‌نیک؛ مهدی علیپورحافظی؛ داریوش مطلبی